Møteplassar, og å gi ei hjelpande hand:

* middagsombringing- vi køyrer tirsdagar og torsdagar mellom kl 12:30 og 13:30.
* nattaramn- foreldra til ungdomskulelevane ravnar fredagar, og laurdager ved            behov. 
* sjukehusfylje - frivillige fyljer ved behov.
* språklunch - kvar onsdag kl 13-15. 
* strikkekafe - kvar torsdag 12-14
* babytreff - kvar fredag 11-13. 
* datakurs ca to gongar pr år. 
* hørselhjelp - første og siste torsdag i kvar månad 11-13 
* tjukkasgjengen chapter Fosnavåg - går turar 2-5 gongar pr veke. 
* "eldrebølgen" Myrvåg og Eggesbønes - tur eller trim med eldre. 
* gratis utlån av møtelokaler til lag og organisasjonar
* organisasjonskurs for lag og organisasjonar. 
* dansegalla for utviklingshemma. 
* fast aksjonskomite for TV-Aksjonen. 
* Tilflyttardag ein gong pr år. 
* Internasjonal julefest ein gong pr år. 
* frivilligprisen - delast ut ein gong pr år. 
 
VI TEK GJERNE IMOT GODE IDEAR TIL KJEKKE OG NYTTINGE AKTIVITETAR!
|

Kulturkalender

Kva skjer? 

legg_til_arrangement.png

 

Frivillige lag og organisasjonar - kontaktinfo. 

Lag og organisasjonar

Lagt til: Endra:

Herøy Frivilligsentral
Igesundvegen 17
Tlf: 700 84 690
Mobil: 99 21 00 20
E-post: frivillig@heroy.kommune.no

Vi har ope mandag - fredag kl 10-14, men her er ofte folk ellers også så det er berre å stikke innom.

Her står som regel kaffien klar.

Den største gleda ein kan ha - er å gjere andre glad.

 

OM OSS

Vi skal vere eit ressurssenter for all frivillig aktivitet i Herøy kommune

Frivilligsentralen i Herøy skal bidra til å gjere Herøy kommune til ei enno betre kommune å bu i ved å kartlegge, synleggjere og ta i bruk dei frivillige ressursane i kommuna. Frivilligsentralen skal vere eit knutepunkt og bindeledd mellom dei som vil yte ein ubetalt innsats i nærmiløet/lokalsamfunnet og dei som ynskjer å motta slik innsats. Fs skal fungere som møteplass og brubyggjar mellom menneske, frivillige organisasjonar/samanslutningar og det offentlege.

Design og CMS: Osberget